Ergotherapiepraktijk – Gezondheidscentrum Eygelshoven – Eygelshoven
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Eygelshoven
Laurastraat 2-6 6471 JL
Eygelshoven

Ergotherapiepraktijk

Wie zijn wij?

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg is een praktijk van vrijgevestigde ergotherapeuten voor volwassenen en kinderen. Wij richten ons op de beperkingen die u of uw kind ondervindt in de zelfverzorging, in het maatschappelijk functioneren, in uw werk, op school of in de vrije tijd als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, aandoening of ongeval. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u of uw kind ervaart in het dagelijks leven. Elke therapeut heeft een eigen specialisme. Zo bieden wij met elkaar aan u de beste zorg.

Waarvoor kunt u bij onze praktijk terecht

Volwassenen: U heeft psychische of lichamelijke klachten en hierdoor heeft u problemen met gewone dagelijkse activiteiten, thuis, op het werk of in uw sociale omgeving. Bijvoorbeeld met zwaar tillen, boodschappen doen, op bezoek gaan, koken, tuinieren of werken aan de computer. U wilt veiliger, zelfstandiger of met minder klachten kunnen functioneren. Wij realiseren met u een haalbare oplossing voor uw probleem. Zo praktisch en concreet mogelijk. Passend bij u en uw eigen situatie.

Kinderen: Uw kind heeft lichamelijke, gedragsmatige of zintuiglijke klachten en hierdoor heeft het problemen met gewone dagelijkse activiteiten, thuis, op school of in zijn sociale omgeving. Bijvoorbeeld moeite met knutselen, een onleesbaar handschrift, moeite met zichzelf aan-en uitkleden of concentratieproblemen. U wilt dat uw kind veiliger, zelfstandiger of met minder klachten kan functioneren. Wij realiseren met u en uw kind een haalbare oplossing voor de problemen. Zo praktisch en concreet mogelijk. Passend bij uw eigen situatie.

Wat doen wij

De ergotherapeut start vanuit het door u aangegeven praktische probleem en onderzoekt wat de oorzaak hiervan is door u of uw kind o.a. (speelse)activiteiten te laten uitvoeren. Deze activiteiten vinden plaats in uw directe woonomgeving, op school, op het werk of op de ergotherapie praktijk. Wij kijken naar het samenspel tussen wat u of uw kind wilt doen, wat u of uw kind kunt doen en op welke manier uw omgeving hierop van invloed is. Vervolgens wordt in overleg met u de verdere behandeling afgesproken: -u of uw kind leert of ontwikkelt praktische vaardigheden; -u of uw kind leert op een aangepaste wijze handelen; -u krijgt advies en begeleiding bij aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en zorg; -u of uw kind leren hulpmiddelen of voorzieningen hanteren ; -personen in uw directe omgeving krijgen advies en begeleiding. De ergotherapeut heeft overleg met de verwijzer, meestal huisarts of specialist, en werkt samen met bijvoorbeeld de leerkracht, psycholoog of fysiotherapeut.

Hoe wordt de behandeling vergoed

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt voor maximaal 10 uur per jaar vergoed. Hiervoor heeft u (nog) een verwijzing nodig van een arts, zoals uw huisarts, specialist, bedrijfsarts of schoolarts. Sommige verzekeraars bieden meer uren ergotherapie vanuit een aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg Hoofdlocatie: Becanusstraat 13B12 6216 BX Maastricht

Dependance:
Laurastraat 4B
6471 JL
Eygelshoven

T: 043-3619880
F: 043-3560333
E: ezl@ergotherapiepraktijk.nl

www.ergotherapiepraktijk.nl